Teenuste üksikasjad

 • Kodu
 • Teenused
 • Teenuste üksikasjad

Eetiline häkkimin

Vastavust regulatsioonidele ja seadusandlikule nõuetele on vaja et tänapäeval äri teha. Pen testing aitab et  organisatsioonid nendele nõuetele vastaksid. Üks põhilisi eesmärke  E-äris on see et oleks võimalik töötada lähestikku strateegiliste partnerite, varustajate, klientide ja ka teistega kellest e-äri sõltub. Selle eesmärgi saavutamiseks lubatakse aeg-ajalt partnereid, varustajaiad, vahendajaid, kliente ja teisi usaldatuid kontakte jagatud võrku.  Hästi läbiviidud Pen-test koos läbiviidud turva-auditiga aitab organisatsioonidel leida nõrku kohti väga keerulistes struktuurides  ja kindlustada et kõikidel ühenduses olevatel üksustel on standartne turva algtase.

Here is our service Title

 • Nii sisemiste kui ka välimiste turva kontrollide valideerimin
 • Ohtude simuleerimine manuaalselt
 • Organisatsioonides levinumate ohtude simuleerimine
 • Haavatavuse avastamise võimekuse testimine
 • Tuvastatud ohtudele reageerimise testimine

Here is our service Title

 • Manuaalne  Läbitatavuse test (Pen-test)
 • Turul saadavate parimate vahendite kasutamine
 • Sertifitseeritud test meeskond
 • Detailne raport haavatavuse koht

Kui turvalisus ja infrastruktuur on paigas siis pen-test annab kinnitust tagasiside äri juhtide ja turvalise raamistiku vahel mis võimaldab edukalt implementeerida minimaalset riski. Tänapäeval eetiline häkkimine on praktika mida kasutatakse üle maalima et hinnata eri tüüpi turvalisus.