Teenuste üksikasjad

 • Kodu
 • Teenused
 • Teenuste üksikasjad

Elanike Teenused

Võrgurakendused omavad kriitilist rolli modernses äri-infrastruktuuris. Yard Tech-is me anname oma parima et tuvastada ja leevendada haavatavaid kohti front-end ja back-end rakendustes – kombineerituna meie automaatse testimis tööriistaga koos inimeste poolt läbi viidud läbitungimiskatsetega (Pen-Test)  teenustele et saada ülevaade teie nõrkustest. See unikaalne lahendus  hindab pidevalt ja valideerib teie pingutusi rakenduste ja infrastruktuuri  parandamisel. Alates arendusest ja  eeltootmisest kuni tootmiseni välja. me hindame nii rakendust kui ka infrastruktuuri mis seda veab ja see annab sulle täieliku ülevaate levinud nõrkuste kohta. madalate valepositiivsete hulga ja kohandatavate skaneermis tulemuste abiga kindlustame head tulemused.

Me teostame järgmisi teste

 • CRLF Injection
 • Cross-Site Request Võltsimine
 • Cross-Site Scripting XSS
 • Directory Traversal
 • Failure to Restrict URL Access
 • LDAP Injektsioon
 • OS Command Injektsioon
 • SQL Injektsioon

 • Automatiseeritud tarkvara testimine
 • Manuaalselt läbitatavuse testimine (Pen Test)
 • OWASP TOP 10
 • Lähtekoodi analüüs
 • Back and Front end rakenduse analüüs

Tugev ja kindel turvalisus tähendab rohkemat kui vaid tugeva tehnoloogia ja tarkvara omamist. See nõuab ka korralikku kavandamist, turvamist, hindamist ja rakenduse monitoorimist. YardTech-is me hindame ja tuvastame teie tarkvara turva-taseme tuvastades selle nõrkused, teile väljastame tervikliku riskianalüüsi ja näitame millist võimalikku ohtu neil võib olla teie ärile või organisatsioonile Meie riskianalüüsi teenused on loodud et teie tehniline meeskond suudaks tuvastada, mõista ja tegutseda kriitiliste ja vähem tähtsade probleemidega Eesmärgiks on muuta rakenduse turvamine reaalajas toimivaks juhtimisprotsessiks.